Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 姆MỖ
Hán

MỖ- Số nét: 08 - Bộ: NỮ 女

ONボ, モ
KUN うば
  • Thầy dạy con gái.
  • Dàn bà gọi chị dâu mình là mỗ.