Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 娥NGA
Hán

NGA- Số nét: 10 - Bộ: NỮ 女

ON
KUN娥い みめよい
  • Tốt đẹp, cho nên con gái hay đặt tên là nga.