Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 妍NGHIÊN
Hán

NGHIÊN- Số nét: 07 - Bộ: NỮ 女

ONケン
KUN妍しい うつくしい
  • Cũng như chữ nghiên ?.