Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 姙NHÂM
Hán

NHÂM- Số nét: 09 - Bộ: NỮ 女

ONニン, ジン
KUN姙む はらむ
  姙る みごもる
  • Cũng như chữ nhâm 妊.