Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 姻NHÂN
Hán

NHÂN- Số nét: 09 - Bộ: NỮ 女

ONイン
  • Nhà trai.
  • Bố vợ gọi là hôn 婚, bố chồng gọi là nhân 姻. hai chữ này nay hay dùng lẫn lộn, nên gọi sự kết hôn là đề nhân 締姻.
  • Tục gọi các bà con bên ngoại là nhân, cũng viết là ?.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
NHÂN TỘC gia đình nhà bên vợ (chồng)
HÔN NHÂN PHÁP luật hôn nhân
HÔN NHÂN GIỚI giấy hôn thú;Sự đăng ký kết hôn
する HÔN NHÂN kết hôn
HÔN NHÂN hôn nhân