Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 娃OA
Hán

OA- Số nét: 09 - Bộ: NỮ 女

ONア, アイ, ワ
KUN娃しい うつくしい
 
  • Gái đẹp.
  • Tục gọi trẻ con là oa oa.