Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 娉PHINH
Hán

PHINH- Số nét: 10 - Bộ: NỮ 女

ONヘイ, ホウ
KUN
  • Phinh đình 娉? dáng đẹp, mặt đẹp.