Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 娟QUYÊN
Hán

QUYÊN- Số nét: 10 - Bộ: NỮ 女

ONエン, ケン
  • Xinh đẹp, tả cái dáng đẹp của người. Như quyên quyên 娟娟, thiền quyên 嬋娟, v.v.