Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 姐TẢ,THƯ
Hán

TẢ,THƯ- Số nét: 08 - Bộ: NỮ 女

ONソ, シャ
KUN あね
  ねえさん
  • Tục gọi chị gái là tả.
  • Tiếng thông dụng để gọi về con gái như tiểu tả 小姐, đại tả 大姐 cô ả. Ta quen gọi là thư.