Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 妝TRANG
Hán

TRANG- Số nét: 07 - Bộ: NỮ 女

ONソウ, ショウ
KUN妝う よそおう
  • Trang sức, dùng các thứ phấn sáp vàng ngọc mà chải chuốt cho đẹp thêm gọi là trang.