Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 罌ANH
Hán

ANH- Số nét: 20 - Bộ: PHẪU, PHỮU 缶

ONオウ, エイ, ヨウ
KUN もたい
  ほとぎ
  かめ
  • Cái bình phình giữa, miệng nhỏ bụng to.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
ANH TÚC Cây thuốc phiện; cây anh túc
SỒ ANH TÚC Cây thuốc phiện đỏ