Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 罎ĐÀM
Hán

ĐÀM- Số nét: 22 - Bộ: PHẪU, PHỮU 缶

ONドン, タン
KUN びん
  • Cũng như chữ đàm 壜 nghĩa là cái vò rượu.