Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 缸HANG,CANG
Hán

HANG,CANG- Số nét: 09 - Bộ: PHẪU, PHỮU 缶

ONコウ
KUN かめ
  • Cái ang, cái chum to. Cũng đọc là chữ cang.