Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 罐QUÁN
Hán

QUÁN- Số nét: 23 - Bộ: PHẪU, PHỮU 缶

ONカン
KUN かま
 
 
  • Cái lọ nhỏ. Như trà anh 茶罐 lọ đựng chè (trà).