Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 末MẠT
Hán

MẠT- Số nét: 05 - Bộ: PHIỆT ノ

ONマツ, バツ
KUN すえ
  • Ngọn. Như mộc mạt 木末 ngọn cây, trượng mạt 杖末 đầu gậy. Sự gì không phải là căn bản cũng gọi là mạt. Như đi buôn gọi là trục mạt 逐末, theo đuổi nghề mọn, vì ngày xưa trọng nghề làm ruộng mà khinh nghề đi buôn vậy.
  • Không. Như mạt do dã dĩ 末由也已 không biết noi vào đâu được vậy thôi.
  • Hết, cuối. Như mạt thế 末世 đời cuối, mạt nhật 末日 ngày cuối cùng, v.v.
  • Mỏng, nhẹ. Như mạt giảm 末減 giảm nhẹ bớt đi.
  • Phường tuồng đóng thầy đồ già gọi là mạt.
  • Nhỏ, vụn. Như dược mạt 藥末 thuốc đã tán nhỏ.
  • Mỏn mọn, thấp hẹp. Dùng làm lời tự nhún mình. Như mạt học 末學 kẻ học mỏn mọn này.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
MẠT đầu; cuối; đỉnh; chóp
MẠT DIỆP thế hệ con cháu cuối cùng; ngày cuối cùng của thời đại
MẠT ĐOAN sự kết thúc; đầu; mũi; đỉnh; chóp; chỗ tận cùng; điểm giới hạn
MẠT LƯU con cháu hậu duệ
期的 MẠT KỲ ĐÍCH ở giai đoạn cuối; mạt kỳ;suy tàn; suy đồi
MẠT KỲ cuối kỳ
MẠT NHẬT ngày cuối (của một tháng)
MẠT VĨ sự kết thúc
MẠT ĐẠI sự mãi mãi; sự vĩnh viễn; sự mạt kiếp
の弟 MẠT ĐỄ,ĐỆ em út
の妹 MẠT MUỘI em út
つ子 MẠT TỬ,TÝ con út
っ子 MẠT TỬ,TÝ con út
MẠT cuối;mạt; bột
MẠT cuối; tương lai; đầu mút; chỗ tận cùng; hậu duệ; sau khi; rốt cục;đuôi
PHẤN MẠT bột tán nhỏ
TUẾ MẠT cuối năm
KỲ MẠT cuối kỳ; hết thời kỳ; hết học kỳ
NGUYỆT MẠT cuối tháng
NIÊN MẠT HẤT Trước khi kết thúc năm này
調整 NIÊN MẠT ĐIỀU CHỈNH sự điều chỉnh thuế cuối năm
NIÊN MẠT cuối năm
CHU MẠT cuối tuần;kì nghỉ cuối tuần
する THỦY MẠT quản lý; dàn xếp; định cư; thu dọn; giết hại; tự tử; tống khứ
を付ける KẾT MẠT PHÓ kết thúc
THỦY MẠT đầu cuối; nguy hiểm
KẾT MẠT kết thúc; phần cuối; cuối cùng
THÔ MẠT thô
THÔ MẠT sự hèn mọn; thấp kém;sự thô; sự cục mịch; sự thô kệch;thô; cục mịch; thô kệch
スープ PHẤN MẠT bột súp
後始する HẬU THỦY MẠT dọn dẹp; chỉnh trang sau khi xong việc;
後始 HẬU THỦY MẠT sự dọn dẹp; sự chỉnh trang sau khi xong việc;
学期 HỌC KỲ MẠT cuối học kỳ
季節 QUÝ TIẾT MẠT cuối mùa
行の HÀNH,HÀNG MẠT VĨ cuối hàng; cuối dòng
各期 CÁC KỲ MẠT NHẬT ngày cuối cùng của tháng; ngày cuối kỳ
今月 KIM NGUYỆT MẠT cuối tháng này
不始 BẤT THỦY MẠT không khéo; không chú ý; không để tâm;sự không khéo; sự không chú ý; sự không để tâm
お粗 THÔ MẠT mọn; thô vụng; không đáng kể