Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 岳NHẠC
Hán

NHẠC- Số nét: 08 - Bộ: PHIỆT ノ

ONガク
KUN たけ
  おか
  たか
  たけん
  • Cũng như chữ nhạc 嶽, năm núi Nhạc, núi Thái Sơn cũng là một quả núi trong Ngũ Nhạc, trên có một ngọn núi là trượng nhân phong 丈人峯 vì thế nên bố vợ gọi là nhạc trượng 岳丈, tục dùng chữ nhạc này cả.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
NHẠC PHỤ bố vợ; bố chồng
NHẠC núi cao
SƠN NHẠC BỘ vùng đồi núi
SƠN NHẠC vùng núi; vùng đồi núi
PHÚ NHẠC Núi Phú sĩ