Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 册SÁCH
Hán

SÁCH- Số nét: 05 - Bộ: PHIỆT ノ

ONサツ, サク
KUN ふみ
  • Bài văn sách mệnh. Như vua phong tước cho ai gọi là sách phong 册封.
  • Bản sách, một quyển sách gọi là sách, cũng có khi viết là 冊.