Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 丼TỈNH
Hán

TỈNH- Số nét: 05 - Bộ: PHIỆT ノ

ONトン, タン, ショウ, セイ
KUN どんぶり


Từ hánÂm hán việtNghĩa
TỈNH bát sứ; bát cơm đầy thức ăn
THIÊN TỈNH bát cơm có cá rán