Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 攷KHẢO
Hán

KHẢO- Số nét: 06 - Bộ: PHỘC 攴、夂

ONコウ
KUN攷える かんがえる
  • Xét, cũng như chữ khảo 考.