Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 旃CHIÊN
Hán

CHIÊN- Số nét: 10 - Bộ: PHƯƠNG 方

ONセン
KUN はた
  • Cái cờ cán cong, cũng gọi là ?.
  • Ấy, đấy, dùng làm tiếng đệm. Như thượng thận chiên tai ?愼旃哉 ngõ hầu cẩn thận đấy vậy thay !