Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 旄MAO,MẠO
Hán

MAO,MẠO- Số nét: 10 - Bộ: PHƯƠNG 方

ONボウ, モウ
  • Cờ mao, cờ có cắm lông đuôi con bò tót vào cán gọi là cờ mao.
  • Một âm là mạo. Già cả. Như phản kì mạo nghê 反其旄倪 trả lại người già kẻ bé.