Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 旛PHAN
Hán

PHAN- Số nét: 18 - Bộ: PHƯƠNG 方

ONヘン, ハン
KUN はた
 
  • Cánh phan, thứ cờ có bức vóc hay lụa rủ xuống gọi là phan, cũng có khi viết là phiên 幡.