Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 瓠HỒ,HOẠCH
Hán

HỒ,HOẠCH- Số nét: 11 - Bộ: QUA 瓜

ONコ, カク
KUN ひさご
  • Bầu, một giống dây như dưa có quả dài như quả bầu, lúc lớn ăn hết ruộc, còn vỏ dùng làm cái lọ đựng nước được.
  • Một âm là "hoạch". "Hoạch lạc" 瓠落 cũng như "khuếch lạc" 廓落. Trang Tử (莊子) : "Phẫu chi dĩ vi biều, tắc hoạch lạc vô sở dung" 剖之以為瓢,則瓠落無所容 bổ nó ra làm cái bầu thì mảnh vỏ không đựng được vật gì.