Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 戊MẬU
Hán

MẬU- Số nét: 05 - Bộ: QUA 戈

ONボ, ボウ
KUN つちのえ
  • Can mậu, can thứ năm trong mười can.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
MẬU Mậu (hàng can)