Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 盞TRẢN
Hán

TRẢN- Số nét: 13 - Bộ: QUA 戈

ONサン, セン
KUN さかずき
  • Cái chén nhỏ.