Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 魃BẠT
Hán

BẠT- Số nét: 15 - Bộ: QUỶ 鬼

ONハツ, バツ
  • Thần đại hạn, thần nắng.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
HẠN BẠT hạn;khô hạn; hạn hán