Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 魑SI
Hán

SI- Số nét: 21 - Bộ: QUỶ 鬼

ON
KUN すだま
  • "Si mị" 魑魅 loài yêu quái ở gỗ đá hóa ra.