Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 魍VÕNG
Hán

VÕNG- Số nét: 18 - Bộ: QUỶ 鬼

ONモウ, ボウ
  • "Võng lượng" 魍魎 giống yêu quái ở gỗ đá. Có khi viết là 罔兩. Còn viết là 罔?.