Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 孑KIẾT
Hán

KIẾT- Số nét: 03 - Bộ: QUYẾT 亅

ONケツ
KUN ひとり
  • Dơn chiếc. Như mĩ hữu kiết di 靡有孑遺 chẳng còn một ai. Trơ trọi. Như kiết nhiên độc lập 孑然獨立 trơ trọi đứng một mình.
  • Kiết củng 孑? con bọ gậy, sau hóa ra con muỗi.
  • Cái kích không có mũi nhọn.