Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 网VÕNG
Hán

VÕNG- Số nét: 06 - Bộ: QUYNH 冂

ONモウ, ボウ
KUN あみがしら
  よんかしら
  よこめ
  • Ngày xưa dùng như chữ võng 網.