Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 彰CHƯƠNG
Hán

CHƯƠNG- Số nét: 14 - Bộ: SAM 彡

ONショウ
KUN あき
  あきら
  • Rực rỡ, lấy văn chương thêu dệt cho rực rỡ thêm gọi là "chương".
  • Rõ rệt.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
する HIỀN CHƯƠNG khen thưởng; tuyên dương; khoe khoang thành tích
HIỀN CHƯƠNG sự khen thưởng; sự tuyên dương; khen thưởng; tuyên dương
BIỂU CHƯƠNG TRẠNG giấy biểu dương; giấy tuyên dương; huân chương
BIỂU CHƯƠNG biểu chương;sự biểu dương