Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 崗CƯƠNG
Hán

CƯƠNG- Số nét: 11 - Bộ: SƠN, SAN 山

ONコウ
KUN おか
  • Sườn núi.
  • Chỗ đội xếp đứng gác gọi là cương vị 崗位.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
HOA CƯƠNG NHAM đá granit