Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 岱ĐẠI
Hán

ĐẠI- Số nét: 08 - Bộ: SƠN, SAN 山

ONタイ
  • Núi đại, tức núi Thái Sơn 泰山.