Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 峠ĐÈO
Hán

ĐÈO- Số nét: 09 - Bộ: SƠN, SAN 山

ON
KUN とうげ


Từ hánÂm hán việtNghĩa
ĐÈO ĐẠO đường đèo
を越す ĐÈO VIỆT vượt qua (thời điểm khó khăn, giai đoạn khó khăn)
ĐÈO đèo