Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 峪DỤC
Hán

DỤC- Số nét: 10 - Bộ: SƠN, SAN 山

ONヨク
KUN たに
  • Gia dục quan 嘉峪關 cửa ô Gia Dục.