Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 豈KHỞI,KHẢI
Hán

KHỞI,KHẢI- Số nét: 10 - Bộ: SƠN, SAN 山

ONカイ, ガイ, キ
KUN あに
  • Há, sao. Dùng làm lời nói trái lại, như "khởi cảm" 豈敢 há dám, "khởi khả" 豈可 há nên.
  • Thửa, cũng như chữ "kỳ" 其.
  • Một âm là "khải", cùng nghĩa với chữ 愷.