Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 崎KỲ
Hán

KỲ- Số nét: 11 - Bộ: SƠN, SAN 山

ON
KUN さき
  さい
  みさき
  • Khi khu 崎嶇 đường núi gập ghềnh.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
KỲ NHAI Độ dốc của ngọn núi
KỲ mũi đất (nhô ra biển)
TRƯỜNG,TRƯỢNG KỲ HUYỆN Nagasaki