Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 岌NGẬP
Hán

NGẬP- Số nét: 07 - Bộ: SƠN, SAN 山

ONキュウ
KUN岌い たかい
  • Cao ngất. Ngập ngập 岌岌 nguy hiểm.