Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 崖NHAI
Hán

NHAI- Số nét: 11 - Bộ: SƠN, SAN 山

ONガイ, ゲ, ギ
KUN がけ
  きし
  はて
  • Ven núi, cũng như chữ nhai 厓.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
NHAI vách đá dốc đứng
KỲ NHAI Độ dốc của ngọn núi