Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 峯PHONG
Hán

PHONG- Số nét: 10 - Bộ: SƠN, SAN 山

ONホウ
KUN みね
 
  • Ngọn núi.
  • Cái bướu.