Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 崛QUẬT
Hán

QUẬT- Số nét: 11 - Bộ: SƠN, SAN 山

ONクツ
KUN崛つ そばだつ
  崛い たかい
  • Một mình trổi lên. Như quật khởi 崛起. Một mình trổi lên hơn cả.