Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 岑SẦM
Hán

SẦM- Số nét: 07 - Bộ: SƠN, SAN 山

ONシン, ギン
KUN みね
  • Núi nhỏ mà cao.