Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 崢TRANH
Hán

TRANH- Số nét: 11 - Bộ: SƠN, SAN 山

ONソウ
  • Tranh vanh 崢嶸 cao ngất (chót vót). Người bé mà đã có tài hơn người thường gọi là đầu giốc tranh vanh 頭角崢嶸.