Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 岫TỤ
Hán

TỤ- Số nét: 08 - Bộ: SƠN, SAN 山

ONコウ, シュウ, ユウ
KUN みさき
  くき
  みね
  • Hang núi.
  • Ngọn núi tròn.