Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 逑CẦU
Hán

CẦU- Số nét: 11 - Bộ: SƯỚC 辶

ONキュウ
KUN逑い つれあい
  • Lứa đôi. Như Kinh Thi 詩經 có câu quân tử hảo cầu 君子好逑 đôi tốt của người quân tử, vợ hiền của người quân tử.
  • Tích góp, vơ vét.