Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 迢ĐIỀU
Hán

ĐIỀU- Số nét: 09 - Bộ: SƯỚC 辶

ONチョ, チョウ
KUN はる
  • Diều đệ 迢? xa xôi không biết tin tức nhau. Có khi viết là 迢遞.