Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 迦GIÀ,CA
Hán

GIÀ,CA- Số nét: 08 - Bộ: SƯỚC 辶

ONカ, ケ
  • Thích Già 釋迦 đức Thích Già là vị tổ sáng lập ra Phật giáo. Cũng đọc là chữ ca.
  • Già Lam 迦藍 chùa, nhà của sư ở.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
THÍCH GIÀ,CA ĐẦU na; mãng cầu
如来 THÍCH GIÀ,CA NHƯ LAI phật thích ca
THÍCH GIÀ,CA thích ca;thích ca (phật)
お釈 THÍCH GIÀ,CA phá vỡ hợp đồng; hủy bỏ điều khoản