Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 這GIÁ,NGHIỆN
Hán

GIÁ,NGHIỆN- Số nét: 10 - Bộ: SƯỚC 辶

ONシャ, ゲン
KUN這う はう
  這い はい
  這える むかえる
  この
  • Ấy. Như giá sự 這事 sự ấy.
  • Một âm là nghiện. Dón.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
GIÁ,NGHIỆN bò;vật ngã