Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 迄HẤT
Hán

HẤT- Số nét: 06 - Bộ: SƯỚC 辶

ONキツ
KUN まで
  迄ぶ およぶ
  • Dến. Như hất kim 迄今 đến nay (kể từ trước đến nay).
  • Bèn.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
飽く BÃO HẤT kiên trì; ngoan cố; tới cùng
此れ THỬ HẤT cho đến bây giờ; cho đến nay
年末 NIÊN MẠT HẤT Trước khi kết thúc năm này
それ HẤT thế đấy; thế đó; thế là kết thúc mọi chuyện
次の日曜 THỨ NHẬT DIỆU HẤT Chủ nhật sau