Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 迺NÃI
Hán

NÃI- Số nét: 10 - Bộ: SƯỚC 辶

ONナイ, ダイ, アイ
KUN
  迺ち すなわち
  なんじ
  • Nguyên là chữ nãi 乃.